CENA
Cijena sekunde0.30 Eura
Emitovanje spota do 10 sec, 3 puta dnevno, mjesec dana130 €
Emitovanje spota do 10sec, 5 puta dnevno, mjesec dana190 €
Emitovanje spota do 10 sec, 7 puta dnevno, mjesec dana260 €
Emitovanje spota do 10 sec, 10 puta dnevno, mjesec dana360 €
Emitovanje spota do 20 sec, 3 puta dnevno, mjesec dana240 €
Emitovanje spota do 20 sec, 5 puta dnevno , mjesec dana370 €
Emitovanje spota do 20 sec, 7 puta dnevno, mjesec dana510 €
Emitovanje spota do20 sec, 10 puta dnevno, mjesec dana690 €
Emitovanje spota do 30 sec, 3 puta dnevno, mjesec dana320€
Emitovanje spota do 30sec, 5 puta dnevno, mjesec dana530 €
Emitovanje spota do 30 sec, 7 puta dnevno, mjesec dana720 €
Emitovanje spota do 30 sec, 10 puta dnevno, mjesec dana960 €

NAPOMENA: U cijene nije uračunat PDV