TDI Radio Televizija D.O.O.
Vaka Đurovića bb, 1. sprat,
(Sjeverna tribina stadiona),
81000 Podgorica.

Email:[email protected]

PIB:02893401

 

OSNIVAČI:

MILOŠ KRDŽIĆ
Uloga:Osnivač
Udio:49%Adresa: KRALJICE MARIJE 057, ZVEZDARA BEOGRAD SRBIJA
GLOBAL MEDIA TEHNOLOGY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD-STARI GRAD
Uloga:Osnivač
Udio:51%Adresa: KOSOVSKA BR.26 BEOGRAD SRBIJA

LICA U DRUŠTVU:

MILICA PEŠIĆ
Uloga:Izvršni direktor
MILICA PEŠIĆ
Uloga:Ovlašćeni zastupnik
MILOŠ KRDŽIĆ
Uloga:Ovlašćeni zastupnik

Obrazac vlasničke strukture emiteraIMPRESUM
Obrazac vlasničke strukture emiteraOBRAZAC IMPRESUM